آدرس : تهران ، خیابان آفریقا ، بالاتر از چهار راه جهان کودک ، مقابل پارک خشایار ، ساختمان افرا ، طبقه سوم ، واحد ٣٢٢
تلفن : ٨٨٧٩١۶٣١ – (۲١ ۰۰٩٨)
فاکس : ٨٨٧٩٩٣۵٨ – (۲١ ۰۰٩٨)
تلفن مرکز پخش قم : ٧٧۴۳۲٩۱ – (۲۵۱ ۰۰٩٨)
فاکس مرکز پخش قم : ٧٨۳۱۶۱۲ – (۲۵١ ۰۰٩٨)
صندوق پستی : ١٣۴٧- ١۵٨٧۵ تهران
ایمیل : info@allamehmostafavi.com
وب سایت : www.allamehmostafavi.com