بنام خداوند مهربان

مرکز نشر آثار علامه مصطفوی در سال ١٣٨١ هجری شمسی مطابق با سال ٢٠٠٢ میلادی در تهران تاسیس گردید و همچنین در سال ٢٠٠٣ میلادی، این مرکز در لندن و قاهره هم تاسیس گردید .

هدف از تاسیس این مرکز ، نشر و تبلیغ نوشته ها و تالیفات محقق و مفسر بزرگ و عالی مقام علّامه مصطفوی میباشد .

نوشته ها و کتاب هایی که در تمامی زمینه ها و قسمت های علوم الهی و معنوی میتواند انسان ها را از ظلمت و تاریکی بسوی نور و روشنایی هدایت فرماید . تمامی این نوشته ها ، اصیل و اساسی و بصورت محققانه ، حقایق و معارف الهی را تبیین فرموده است .

شناختی که از این کتب نسبت به فرمایشات خداوند متعال و رسول اکرم (ص) و امامان معصوم (ع) فراگیر انسان میشود به کلی متفاوت از بسیار مطالبـی اسـت کـه حتی در میان بعضی از اساتید ، شایع میباشد .

تمامی واژه ها و مطالب ، مورد بحث و تحقیق قرار گرفته و مفاهیم آنها صد در صد یقینی شده است .

این حقایق الهی ، نه تنها برای مسلمانان بلکه برای تمامی معتقدان به مکاتب الهی هم در دیگر ادیان ، مورد استفاده قرار میگیرد و رهگشا میباشد .

گروهی از دانشمندان و اساتید از بدو تاسیس این مرکز تا بحال ، ما را تشویق نموده و از این هدف عالی ، بسیار خوشنودند . و عده ای از متخصصان ما را در روش تبلیغ این مهم ، یاری نمودند .

این مرکز ، زمینه هایی را فراهم نموده است تا کتاب ها به زبان های مختلف خصوصا” عربی به فارسی و فارسی به عربی و انگلیسی و فرانسوی و آلمانی و ایتالیایی ، ترجمه و مورد استفاده همگان قرار گیرد .

البته ترجمه این کتاب ها امریست بسیار دشوار ، چرا که مترجم خود باید اهل دانش و علم در سطح عالی و در عین حال ، با معرفت و روشن به مفاهیم عالیه اینگونه حقایق و معارف الهی باشد .

بهرحال مرکز مصمم است که با الطاف الهی و عنایات و توجهات حضرات ائمه معصومین (ع) ، افکار و نوشته ها و مبانی این عالی مقام مرد الهی را با بهترین روش در ایران و کشورهای دیگر در حد توان خود ، نشر و تبلیغ نماید .

ما معتقدیم که افکار ایشان در جهان ، پاسخگوی بسیار کسانی است که در ابهام و سردرگمی به سر میبرند و جوینده راه حق و حقیقت در دنیای جهالت میباشند .

او انسانی است صد در صد الهی و مرتبط با عالم غیب و شهود و عوالم معنوی که این معانی و مقامات کاملا” از نوشته های او پیدا است .

او معتقد است که اگر انسانی و یا عالم و محققی مرتبط با عوالم الهی نباشد ، چگونه میتواند کلام خداوند را تفسیر نماید .

ما وسیله ناقصی بیش نیستیم که سراپا قصور و تقصیریم و هیچگونه اعتقادی به اینکه کارمان بی عیب و نقص میباشد را هم نداریم و فقط خوشنودیم که این لطف و سعادت ، نصیبمان گردیده است تا نوشته ها و تالیفات این عالی مقام مرد الهی را منتشر نماییم و فقط امیدواریم که این مفسر الهی ، گوشه چشمی به ما کند .

این مرکز از نظر مالی و حقوقی با لطف خداوند و بوسیله شخصی ، تامین و اداره میگردد و هیچگونه وابستگی به سازمان و اداره و یا تشکیلاتی ندارد، همچنین هیچگونه کمک مالی را قبول نمیکند ، لذا از تمام کسانی که با تلفن و نامه و ایمیل و غیره تقاضای کمک مالی به این مرکز را نموده اند در همین جا صمیمانه تشکر می نماییم و فقط لطف معنوی ایشان ما را بس است .

از هرگونه راهنمایی شما مخاطبان گرامی و عزیز ، به دیده منت ، خوشنودیم .

آرزوی خوشی و سلامتی برای شما را از خداوند مهربان خواهانیم .